close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 
Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Rakovina žaludku

15. května 2007 v 15:50 |  RAKOVINA

Zákeřná nemoc

Zhoubný nádor žaludku je svým vznikem i průběhem velmi záludné a nepředvídatelné onemocnění. Dlouho nenápadně narůstá, aniž by působil jakékoliv obtíže, a projeví se často až tehdy, kdy je pro svůj rozsah již jen velmi obtížně léčitelný. Na druhou stranu ponechává lékařům a pacientům i určité naděje.
Řada statistik ukazuje, že se výskyt rakoviny žaludku ve většině vyspělých států snižuje. Příčina není bohužel zcela známa. Není tak ani možné příznivý trend cíleně podpořit. Rozhodující vliv bude mít patrně naše strava.
Ukazují to alespoň výsledky studií sledující výskyt rakoviny žaludku u Japonců žijících v USA a v Japonsku. V Japonsku je výskyt rakovin na rozdíl od USA a Evropy stále poměrně vysoký. Pokud se Japonec přestěhuje do USA a převezme tamější stravovací návyky, riziko vzniku rakoviny žaludku se podstatně sníží.
Další výhodou pro lékaře i pro pacienty je pozdní tvorba metastáz, tj. druhotných ložisek nádoru v ostatních orgánech. Rakovina žaludku metastázy většinou netvoří. Přes častou pokročilost tohoto onemocnění je tak naděje na vyléčení poměrně vysoká.
Výskyt rakoviny žaludku v České republice odpovídá asi 5 % z celkového počtu zhoubných nádorových onemocnění. Také naše statistiky jsou velmi optimistické. Jen v průběhu druhé poloviny minulého století poklesl výskyt rakoviny žaludku v České republice o více než polovinu u mužů a o 40 % u žen. Míra přežití na toto onemocnění se naopak ještě zvýšila.

Jaká je příčina vzniku rakoviny žaludku

Rozhodující úlohu při vzniku rakoviny žaludku bude mít patrně strava. Karcinogeny, tj. látky vyvolávající nádorové bujení, působí prostřednictvím potravy přímo na sliznici žaludku. K nejznámějším patří nitrosaminy, benzpyren a aflatoxin. Mimo tyto látky se pravděpodobně uplatňuje i vliv tzv. helicobakterové infekce.
Helikobakter pylori je poměrně nedávno objevenou bakterií. Výjimečný je tento mikroorganismus především v tom, že dokáže přežívat ve vysoce agresivním prostředí žaludku. Krátce po tomto objevu se začal jeho výskyt spojovat s množstvím nemocí a obtíží. Významnou úlohu získal především ve vzniku vředové choroby a rakoviny žaludku.

Jak se onemocnění projevuje

Zdravotní obtíže, které rakovinu žaludku provázejí nejsou pro toto onemocnění nijak specifické. Časné projevy nemoci jsou navíc tak často nevýrazné, že je většinou přehlédneme. U naprosté většiny nemocných navíc časné příznaky zcela chybí. Prvními projevy rakoviny žaludku jsou tak až příznaky provázející pokročilé postižení orgánu.
Typické jsou spíše neurčité obtíže. Tlak na břiše v oblasti žaludku, ztráta chuti k jídlu, slabost, pocit na zvracení, únava a postupná ztráta tělesné hmotnosti.
Projevy rakoviny žaludku závisí také na rozsahu a místě výskytu nádoru. Pokud je nádor uložen blíže k jícnu, může Vám způsobit potíže při polykání. Pokud je uložen spíše v dolní části žaludku, v oblasti vrátníku, objevuje se častější zvracení.
Pokud se v oblasti nádoru vytvoří vřed, mohou se objevit obtíže charakteristické pro vředovou chorobu žaludku. Typické jsou bolesti v nadbřišku zesilující se po jídle.
Když pokračující nádor naruší stěnu cévy, může dojít ke krvácení do zažívacího traktu. Objevuje se černá typicky zapáchající průjmovitá stolice s obsahem natrávené krve, tzv. meléna. Pokud je krve více může docházet i k jejímu zvracení. Větší ztráty krve jsou provázeny slabostí, bledostí a opocením.

První pomoc

Liga proti rakovině se sídlem v Praze, Na Slupi 6, provozuje Nádorovou telefonní linkou (02/2492 0935), kde od pondělí do pátku odpovídají zkušení lékaři zaměření na problematiku nádorového onemocnění. Tato pomoc byla zřízena k poskytnutí první rady a doporučení při problémech s léčbou, průběhem i obavách z možného onemocnění.

Co Vás čeká u lékaře

Důležitým důvodem pro návštěvu lékaře jsou především neurčité zažívací obtíže v oblasti horní poloviny zažívacího traktu u osob nad 50 let. Pokud lékař na základě vašich obtíží vysloví podezření na nádorové onemocnění žaludku, pravděpodobně Vám, mimo jiné standardní vyšetřovací postupy, doporučí i tzv. endoskopické vyšetření.
Tato metoda umožňuje důkladně prohlédnout sliznici žaludku a pomocí odběru malého vzorku tkáně určit i vlastní povahu případného nálezu. Endoskopická metoda zaměřená na horní část zažívacího traktu se nazývá gastroskopie.
Gastroskopie je vyšetření, při kterém polykáte dlouhý ohebný kabel. Na konci kabelu je malá kamera a světelný zdroj. Kabelem se mohou zavádět i drobné nástroje k odběru vzorků sliznice. Vyšetření se provádí při vědomí po místním znecitlivění hrdla. Odběr vzorků na histologické vyšetření je nebolestivý.
Pro lepší přehlednost se plní žaludek při vyšetřování vzduchem, což může způsobovat říhání. Vyšetření nebude pro mnohé z Vás asi zrovna nejpříjemnější, je však většinou docela snesitelné.
Gastroskopie poskytuje moderní medicíně v diagnostice rakoviny žaludku neocenitelné služby. Lékařům umožňuje spolehlivě prohlédnout celý žaludek a větší část dvanáctníku. Ani tímto vyšetřením nemůže být sice rakovina stoprocentně vyloučena, negativní nález pečlivě provedeného vyšetření dokáže však snížit pravděpodobnost výskytu rakoviny na přijatelné minimum.
Pro posouzení celé tloušťky stěny žaludku a jeho nejbližšího okolí může dobře posloužit tzv. vyšetření technikou CT (počítačovou tomografií). Vyšetření je pro Vás stejně nenáročné jako obyčejný rentgenový snímek, zátěž rentgenovými paprsky je dokonce ještě menší. Výpovědní hodnota je oproti obyčejnému rentgenu nesrovnatelně vyšší.
Pokud se rakovina žaludku prokáže, musí být léčba zahájena co nejdříve. Jedinou rozhodující léčbou je včasná, dostatečně rozsáhlá operace. Pokud je možné odstranit nádor celý, není již zpravidla zapotřebí další léčba zářením nebo chemoterapií.
V případě, že dostatečně rozsáhlý operační výkon není možný, může pomoci chirurgický zákrok menšího rozsahu, který například pouze obnovuje dostatečnou průchodnost žaludku pro potravu. Po takových to výkonech většinou následuje radioterapie nebo chemoterapie k potlačení růstu zbývajícího nádoru.

Co neovlivníte

Určité dispozice pro vznik rakoviny žaludku získáváme již ve svých genech. Pokud o tomto riziku víme, měli bychom zvýšeně dbát na časté lékařské kontroly a rozhodně nepodceňovat případné varovné signály (viz Jak se onemocnění projevuje).

Co můžete sami

Protože neexistují jasné ovlivnitelné rizikové faktory, platí spíše obecné zásady prevence. Posilujte tělesnou odol­nost, dbejte na zdravou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce, přestaňte kouřit, omezte pití alkoholických nápojů, především s vysokým obsahem alkoholu a dbejte na dostatek odpočinku.
Pokud jste ve věku 50 let a více nepodceňujte případné varovné příznaky (viz Jak se onemocnění projevuje). Rozhodně nečekejte až obtíže samy vymizí, čím dříve je rakovina odhalena a léčena, tím větší máte naději na vyléčení. Naděje na vyléčení je v současné době daleko větší. Je to podmíněno značnými pokroky ve vyšetřovacích metodách, v operačních postupech i pooperační péči.

Máte riziko rakoviny žaludku?

Rakovina žaludku postihuje nejčastěji muže nad 50 let věku. Za rizikové faktory (tj. okolnosti, které se uplatňují při vzniku onemocnění) se pokládají žaludeční polypy (výchlipky žaludeční sliznice), dlouhodobý zánět žaludku a přítomnost Helicobactera pylori (viz Jaká je příčina vzniku rakoviny žaludku). Zvýšené riziko je také u těch z Vás, kteří jsou již po předchozí operaci žaludku.

Na co se nejčastěji ptáte

Jaké jsou komplikace po operaci žaludku?Po rozsáhlém operačním výkonu mohou přetrvávat pozdní kompli­kace, které vyžadují další léčení. Od běžných pooperačním komplikací jako je hnisání v operační ráně a pooperační bolesti, mohou nastat i vážnější problémy. U operativního odstranění nádoru v blízkosti vyústění jícnu do žaludku může docházet k poškozování dolní části jícnu refluxem (zpětným návratem žaludeční šťávy do jícnu).
Jak často zakládá nádor metastázy?Nemoc probíhá dlouho bez příznaků, tedy plíživě a nádor dost často metastazuje poměrně pozdě. Má tedy oproti některým zhoubným nádorům trávicího traktu příznivější prognózu, pokud se podaří nádorový proces odhalit včas. V pokro­čilých stadiích, kdy již došlo k metastazování lymfatickou cestou do blízkých i vzdálených mízních uzlin a později i krevní cestou, je léčení samozřejmě daleko obtížnější a výsledky jsou méně úspěš­né.
Jaká je naděje na vyléčení?Jako u všech zhoubných nádorů má nejlepší vyhlídky nemocný, u něhož nebyl nádor příliš veliký, nebyly postiženy lymfatické uzliny v blízkosti žaludku a nebyly zjištěny metastázy. l když byly blízké lymfatické uzliny zasaženy, jsou vyhlídky nemocného velmi dobré. Při velmi pokročilém chorobném procesu jsou vyhlídky nejisté a nemocný vyžaduje všestrannou péči, aby se včas odstra­nily nebo zmírnily přetrvávající nebo nově vzniklé potíže.
Proč není vždy možné odstranit nádor celý?V blízkosti žaludku se nacházejí životně důležité orgány (játra, srdečnice, slinivka, dolní dutá žíla, bránice). Pokud dojde k postižení těchto struktur v důsledku prorůstání pokročilého nádorového procesu, nemůže být nádor odoperován v dostatečném rozsahu.
Dá se žít i bez žaludku?Při rozsáhlém postižení žaludku Vám může lékař navrhnout i radikální odstranění celého žaludku. Po úplném odstranění žaludku se může objevit chudokrevnost z nedostatku vitaminu B12. Je proto nutno podávat vitamín náhradní cestou, např. jednou měsíčně nebo jednou za 3 měsíce injekčně. Bez žaludku je možné žít, je však nutné se přizpůsobit změněné kvalitě trávení, tj. především menší porce jídla, dostatek živin a vitamínů.
Může se rakovina žaludku projevit i krvácením ze stolice?Čerstvá krev ve stolici je příznakem krvácení z nižších partií zažívacího traktu. Pokud krev stéká z vyšších části trávicí trubice, bývá již ve stolici většinou natrávená. Potom je její barva dehtově černá a charakteristicky zapáchá. Toto krvácení se vyskytuje nejčastěji u vředové choroby žaludku a dvanáctníku, může být však i projevem rakoviny žaludku.
Je možné odstranit nádor žaludku pomocí gastroskopie?Gastroskopie je endoskopická vyšetřovací metoda. Umožňuje sice malé výkony na žaludeční sliznici, jako je odběr vzorku tkáně, nebo ošetření krvácejícího žaludečního vředu. Možné je odstranění drobných nezhoubných polypů (výchlipek žaludeční sliznice), na rozsáhlé odstranění nádorového procesu však její schopnosti nestačí
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 April April | E-mail | 11. června 2016 v 20:39 | Reagovat

Jak jsem dostal CURED ALS CHOROBY

Jmenuji se dubna Paula z Velké Británie, jsem byl diagnostikován z ALS onemocnění (Lou Gehrigova choroba) v roce 2012 a snažil jsem se vše mohu se zavadnout, ale všechno marně, můj život se postupně blíží ke konci, dokud jsem viděl příspěvek ve zdravotnickém fóru o bylinný lékaře z Afriky nazýváme DR IJEBUAYO který připravuje bylinný lék k léčení ALS / a všechny druhy nemocí, včetně HIV, MND, epilepsie, leukémie, astma, rakovina, kapavka atd, zprvu jsem pochyboval, jestli to bylo real ale rozhodl se to zkusit, když jsem kontaktovat tohoto bylinný lékaře prostřednictvím svého e-mailu, on připravil ALS bylinné část a poslal mi ho kurýrní službou, když jsem dostal tuto bylinnou část, dal mi krok za krokem instrukce o tom, jak to platí, když jsem ji aplikovat jako pokyn, jsem byl vyléčen z této smrtící nemoci do 7 dnů, nemohl jsem chodit ani mluvit pochopitelně dříve, ale poté, co jsem vzal bylinný lék jak přikázal jsem získal sílu v kostech a já mohl mluvit správně na rozdíl od dříve, nyní jsem prosté smrtelné nemoci, to vše díky Dr.IJEBUAYO Kontakt tento velký bylinný lékaře prostřednictvím svého e-mailu ijebuayo@gmail.com~~HEAD=pobj
Google Translate

2 Rickynab Rickynab | E-mail | Web | 22. července 2018 v 4:13 | Reagovat

На краях блока устанавливают особые замки, с помощью которых элементы соединяют друг с другом, чтобы получилась конструкция будущего дома. Принцип монтажа здания похож на детский конструктор. Производители предлагают элементы несъемной опалубки различных конфигураций и габаритов. Применяя их, http://builderbest.byethost7.com/ строители могут соорудить здание любой, даже самой непростой, архитектурной формы. Когда сборка блоков закончена, в пустоты помещается арматура, потом – производится заливка бетонной массы. Часто используется такая метода: в пустоты для заливки бетона сперва пропускают электрические провода, которые впоследствии оказываются в толще стены.

3 MarcusSex MarcusSex | E-mail | Web | 21. března 2019 v 17:47 | Reagovat

О коллекциях и особенностях изготовления вы можете прочесть в предоставленной рубрике  Турецкие «текстильные» бренды всякий раз на слуху. Отчего то, как раз с данной государством ассоциируется высочайшее качество, а этнический голос лгать не имеет возможность. Искусственного происхождения ткани - это материи, приобретенные искусственного происхождения путём из естественного http://textile.wikidot.com/ сырья. Основная масса из 30 тканей, на коих мы желали бы направить ваше забота, искусственного происхождения не считаются. Они относятся к иной категории, принятой в систематизации текстиля. Прогрессивная, мудрая, обращённая лицом к человеку, рачительная, нередко невообразимо удобная, это - синтетика.

4 Dustinshuch Dustinshuch | E-mail | Web | 7. března 2020 v 7:05 | Reagovat

Растворимые соли Присутствие солей в морском или же речном песке имеет возможность привести к поглощению бетоном влажности из воздуха и, как последствие, к коррозии <a href=http://pesok.dostavka.biz.ua>песок борисполь</a> арматуры Некрепкие и дефектные фракции Проводя тест свойства зернышек заполнителя, зачастую возможно выявить в его составе примеси фракций некрепких и выветрелых горных пород. Сообразно общепризнанным меркам и эталонам, нужно строго держать под контролем численность этих бракованных частиц. К более всераспространенным типам бракованных зернышек относятся: малопрочные, мягонькие и некрепкие фракции, а еще зерна, которые возрастают в размере при замерзании или же увлажнении (ведет к нарушению единства бетона).

5 mgxuyiaga mgxuyiaga | E-mail | Web | 27. května 2020 v 21:14 | Reagovat

viagra increases skin cancer risk  https://viagaramen.com/# - come acquistare viagra su internet  <a href=https://viagaramen.com/#>viagra online prescription free</a>  recetesiz viagra

6 aeufsnbjk aeufsnbjk | E-mail | Web | 2. června 2020 v 10:15 | Reagovat

how to spot fake viagra  <a href=http://viagaraget.com/>viagra tablet</a>  viagra koupit levn

7 cwmkfyvga cwmkfyvga | E-mail | Web | 4. června 2020 v 13:31 | Reagovat

female viagra  <a href=http://viagaraget.com/#>canadian pharmacy viagra</a>  viagra sildenafil

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama