Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Pohlavní zneužívání dětí

18. dubna 2007 v 17:38 |  ZNEUŽÍVÁNÍ - TÝRÁNÍ
Pohlavní zneužívání dětí
Jaroslav Zvěřina, Sexuologický ústav 1.lékařské fakulty UK, Praha
V srpnu 1996 se ve Stockholmu uskutečnil Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí. Mnoho významných lidí zde dalo najevo, jak silně je jim proti mysli, že ještě dnes, na konci druhého tisíciletí našeho letopočtu, se na světě vyskytují lidé, kteří dokáží sexuálně vykořisťovat a zneužívat děti. Na počátku této významné akce bylo nepochybně zejména špatné svědomí bohatých průmyslově vyspělých zemí. Toto špatné svědomí mělo samozřejmě své racionální motivy. Statisíce turistů z bohatého Severu naší planety navštěvují každoročně rozvojové země Jihu. Ne všichni tito návštěvníci přitom přicházejí obdivovat jen kulturní a přírodní krásy cílových zemí. Mnozí z nich myslí mnohem více na služby erotické povahy. Kromě příslovečné láce těchto služeb v rozvojových zemích je smutnou skutečností, že mezi jejich poskytovateli (většinou ovšem poskytovatelkami, abychom realističtěji popsali sexuální příslušnost těchto osob) je mnoho dětských a nezletilých subjektů.
Existují drastické doklady o dětské prostituci v rozvojových zemích Asie, Afriky, Ameriky i Oceánie. Jejich opakované zveřejňování nakonec způsobilo prvý krok k organizovanému studiu tohoto jevu. Tím krokem nepochybně bylo založení organizace ECPAT ("End Child Prostitution in Asian Tourism"). To se stalo v roce 1990. Zaměření této organizace na asijské problémy nebylo náhodné. Snad nejmasověji se dětská prostituce vyskytuje v asijských zemích jako Indii, Thajsku, Filipínách, Kambodži a dalších. Materiály organizace ECPAT uvádějí několik hodně drastických dokladů o zotročování a sexuálním vykořisťování dětí v rozvojových zemích. Tak v roce 1984 uhořely ¨při požáru jednoho veřejného domu v Thajsku čtyři děti. Hasiči byli šokování zjištěním, že děti byly k lůžkům připoutány řetězy. V roce 1986 byla na Filipínách usmrcena dvanáctiletá dívka, když jí jistý rakouský turista zavedl do pochvy zlomený vibrátor. V roce 1989 byli v Bangkoku zadrženi tři Američané, kteří využívali dětských útulků jako krytí pro pedofilní praktiky. V zadržených byli identifikováni příslušníci homosexuální americké organizace NAMBLA (North America Man-Boy Love Association), jedné z těch několika pedofilních organizací, které v USA existují a jsou zaměřeny na propagaci sexu mezi dětmi a dospělými.
Povrchní pozorovatel by mohl dospět k názoru, že dětská prostituce je záležitostí sice smutnou, ale týká se jen poměrně malého počtu lidí. Jedním z významných zjištění ECPAT je ovšem poznatek o tom, jak obrovský je počet zotročených a sexuálně vykořisťovaných dětí a mladých lidí. Tak jen na Srí Lance se prý počet tak zvaných "beach boys", kteří provozují prostituci, uvádí číslem 20.000! V Asii se prý dětská prostituce přímo týká nejméně jednoho milionu dětí obou pohlaví, mladších šestnácti roků. Je přitom nepochybné, že tak obrovský počet obětí znamená rovněž velký počet konzumentů těchto erotických služeb. Klienti se pak rekrutují ze tří základních skupin: turisté z rozvinutých zemí, obchodníci a domácí dělníci, kteří se vrátili relativně bohatí z práce v zahraničí.
Za prvé tři roky své existence hodnotila organizace ECPAT 160 případů zahraničních turistů, kteří byli v asijských zemích zadrženi pro pohlavní zneužívání dětí. Nejvíce jich pocházelo z USA (25%), Německa (18%), Austrálie (14%) a Velké Británie (12%). Trestně zákonné normy v rozvojových zemích se stále zpřísňují, takže zadržených sexuálních delikventů ze zahraničí přibývá. Některé bohaté země delikty jejich občanů v rozvojových zemích již přivedly k praktikování poněkud nezvyklé "extrateritoriality" aplikace trestního kodexu. Podle této zásady mohou být potrestáni ti občané, kteří se v zahraničí dopustí pohlavního zneužití dítěte, nebo tam pořizují pornografické materiály s dětmi.. V letech 1993 a 1994 postupně zásadu extrateritoriality v uvedené souvislosti přijaly kromě Německa také Francie, Austrálie, USA, Belgie a Nový Zéland. Podobný výklad trestního práva prý umožňují také zákony ve skandinávských zemích, Španělsku, Švýcarsku a Japonsku. Extrateritoriální uplatňování trestního práva jistě beze zbytku neřeší nízkou efektivitu policie a justice v rozvojových zemích. Umožnilo však prolomit bohorovný pocit nedotknutelnosti, se kterým bohatí "sexuální turisté" vyjížděli do zahraničí za svým odsouzeníhodným koníčkem.
Příčin dětské prostituce, dětské pornografie a obchodu s dětmi je celá řada. Nejčastěji bývá zmiňována nepředstavitelná bída obyvatel rozvojových zemí. Nuzné poměry opravdu někdy vedou k masovému využívání dětské práce. A pracovní zotročení dítěte bývá prvním stupněm k vykořisťování sexuálnímu. Sama ekonomická situace však není vysvětlením jediným. Existují země, kde bída a hlad nejsou spojeny s tímto negativním sociálním jevem. Zdá se, že velmi se zde uplatňuje specifické kulturní a mravní klima ve společnosti. Vždyť například dětí ženského pohlaví jsou v mnohých zemích své výchozí rodině spíše na obtíž a netěší se žádné právní a morální ochraně. Rychlý sociální a ekonomický vývoj také v mnoha rozvojových zemích narušil tradiční společenské struktury a oslabil soudržnost rodiny.
Problémem nejen terminologickým je v mezinárodním měřítku sám pojem "dítě". Platná definice OSN tak označuje jedince, mladšího osmnácti let. V terminologii u nás obvyklé jde tedy o "děti a mladistvé". Právní ochrana dětí a mládeže před pohlavním zneužíváním ze strany dospělých osob je řešena v různých zemích různě.
Minimální věk souhlasu s pohlavním stykem
Není možné zabývat se zde tímto často diskutovaným věkovým limitem podrobně. Pro ilustraci mezinárodní situace snad postačí několik základních dat různých zemí:
Evropa:
stát:
Ženy
Muži
Albánie
14
14
Belgie
16
16
Bulharsko
14
14
Česká rep.
15
15
Francie
15
15
Malta
12
12
Německo
14
14
Španělsko
12
12
Vatikán
12
12
Mimoevropské země:
Austrálie
16
16
Brazílie
14
14
Chile
20
20
Japonsko
13
13
Filipíny
12
12
Již.Korea
13
13
Thajsko
15
15
Aby situace byla ještě složitější, existují v některých zemích rozdílné věkové limity pro pohlavní styky heterosexuální a homosexuální. Jinak bývá nahlíženo na homosexuální kontakty mezi ženami a muži. Na muže bývá přísnější "metr" a některé typicky mužské homosexuální praktiky, zejména pak anální koitus, jsou leckde trestné i mezi dospělými lidmi. Před "svedením" jsou zvláštními zákony chráněni mladí lidé do 16- 21 let věku.
Naše právní úprava se zdá i moderní době vyhovovat. Jak známo věk platného souhlasu s pohlavním stykem je u nás 15 roků. Tato věková hranice je chráněna ustanovením § 242 Trestního zákona a je shodná s věkovým limitem pro počátek trestní zodpovědnosti. Diskutuje-li se dnes o snížení hranice trestní zodpovědnosti, pak by nebylo podle názoru autora nikterak prospěšné uvažovat v souvislosti s touto diskusí o snížení věkového limitu souhlasu s pohlavním stykem. Zatímco trestných činů se dnes stále častěji dopouštějí osoby mladší patnácti roků, k prvním pohlavním stykům zde stále dochází jen vyjímečně. Před pohlavním zneužíváním ze strany osob, na kterých je mladistvý subjekt nějak závislý, chrání mládež do 18 let věku ustanovení §243 Trestního zákona. Ustanovení §217 Trestního zákona, o "ohrožování mravní výchovy mládeže" umožňuje trestat ty případy, kdy dospělá osoba svádí osobu mladistvou k nepravostem. Podle tohoto zákona by mohli a měli být trestáni všichni klienti mladistvých prostitutek a prostitutů.
Jak častou je zkušenost našich obyvatel s pohlavním zneužíváním v dětství, můžeme říci například z výsledků nedávného průzkumu sexuálního chování obyvatel České republiky. Průzkum byl proveden na konci roku 1994 pražským Sexuologickým ústavem a agenturou DEMA. Nějakou zkušenost s pohlavním zneužitím dospělou osobou ve věku do 15 roků zde uvedlo více než 8% žen a téměř 5% mužů. Tato zkušenost je podle našich poznatků častější u všech patologických vzorků populace. Vysoká incidence pohlavního zneužívání v anamnéze je referována u psychiatrických pacientů a u recidivujících delikventů. V souboru pražských prostitutek jsme před časem zjistili, že více než polovina z těchto žen uskutečnila první pohlavní styky před patnáctým rokem věku.
Minimální věk souhlasu s pohlavním stykem
Není možné zabývat se zde tímto často diskutovaným věkovým limitem podrobně. Pro ilustraci mezinárodní situace snad postačí několik základních dat různých zemí:
Evropa:
stát:
Ženy
Muži
Albánie
14
14
Belgie
16
16
Bulharsko
14
14
Česká rep.
15
15
Francie
15
15
Malta
12
12
Německo
14
14
Španělsko
12
12
Vatikán
12
12
Mimoevropské země:
Austrálie
16
16
Brazílie
14
14
Chile
20
20
Japonsko
13
13
Filipíny
12
12
Již.Korea
13
13
Thajsko
15
15
Aby situace byla ještě složitější, existují v některých zemích rozdílné věkové limity pro pohlavní styky heterosexuální a homosexuální. Jinak bývá nahlíženo na homosexuální kontakty mezi ženami a muži. Na muže bývá přísnější "metr" a některé typicky mužské homosexuální praktiky, zejména pak anální koitus, jsou leckde trestné i mezi dospělými lidmi. Před "svedením" jsou zvláštními zákony chráněni mladí lidé do 16- 21 let věku.
Naše právní úprava se zdá i moderní době vyhovovat. Jak známo věk platného souhlasu s pohlavním stykem je u nás 15 roků. Tato věková hranice je chráněna ustanovením § 242 Trestního zákona a je shodná s věkovým limitem pro počátek trestní zodpovědnosti. Diskutuje-li se dnes o snížení hranice trestní zodpovědnosti, pak by nebylo podle názoru autora nikterak prospěšné uvažovat v souvislosti s touto diskusí o snížení věkového limitu souhlasu s pohlavním stykem. Zatímco trestných činů se dnes stále častěji dopouštějí osoby mladší patnácti roků, k prvním pohlavním stykům zde stále dochází jen vyjímečně. Před pohlavním zneužíváním ze strany osob, na kterých je mladistvý subjekt nějak závislý, chrání mládež do 18 let věku ustanovení §243 Trestního zákona. Ustanovení §217 Trestního zákona, o "ohrožování mravní výchovy mládeže" umožňuje trestat ty případy, kdy dospělá osoba svádí osobu mladistvou k nepravostem. Podle tohoto zákona by mohli a měli být trestáni všichni klienti mladistvých prostitutek a prostitutů.
Jak častou je zkušenost našich obyvatel s pohlavním zneužíváním v dětství, můžeme říci například z výsledků nedávného průzkumu sexuálního chování obyvatel České republiky. Průzkum byl proveden na konci roku 1994 pražským Sexuologickým ústavem a agenturou DEMA. Nějakou zkušenost s pohlavním zneužitím dospělou osobou ve věku do 15 roků zde uvedlo více než 8% žen a téměř 5% mužů. Tato zkušenost je podle našich poznatků častější u všech patologických vzorků populace. Vysoká incidence pohlavního zneužívání v anamnéze je referována u psychiatrických pacientů a u recidivujících delikventů. V souboru pražských prostitutek jsme před časem zjistili, že více než polovina z těchto žen uskutečnila první pohlavní styky před patnáctým rokem věku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 tereza havlíčková tereza havlíčková | E-mail | 8. října 2007 v 13:55 | Reagovat

jjdjdjd

2 Barča Barča | E-mail | Web | 22. října 2008 v 19:23 | Reagovat

Ahoj,založila jsem stránku,která je pro všechny děti,které mají jakýkoli problém (týrání,zneužívání,šikana...) a chtějí si něco přečíst,připadně mi napsat a můžeme si povídat.Vše ANONYMĚ.Samozřejmě přijďte i Vy ostatní a podělte se o svůj názor,případně napiště,jaké informace by jste chtěli doplnit. Její adresa je www.pomozmedetem.blog.cz Pokud Vás to zajímá,přijď te se podívat.Upozorňuji však,že bude uváděna do chodu postupně.(Rovněž můžete napsat v případě nějakého dotazu,nebo zda si chcete prostě jen povídat na pomozmedetem@seznam.cz).     S pozdravem B.

3 hzsenbf hzsenbf | E-mail | Web | 23. dubna 2009 v 9:25 | Reagovat

s5rTZu  <a href="http://bmhxddpgmsos.com/">bmhxddpgmsos</a>, [url=http://ubvgjzsmhztv.com/]ubvgjzsmhztv[/url], [link=http://pbxehvyxzpvk.com/]pbxehvyxzpvk[/link], http://bcxniafxmtph.com/

4 business loans business loans | E-mail | Web | 23. března 2012 v 18:46 | Reagovat

Every one admits that modern life is expensive, nevertheless we need money for various issues and not every one gets enough cash. Therefore to receive quick business loans or auto loan should be a proper solution.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama